Prilike za poduzetnike iz EU fondova u 2024 godini

Objavljeno: 22.05.2024.

Prilika za poduzetnike za korištenje bespovratnih sredstava u 2024 godini

Prilike za poduzetnike iz EU fondova u 2024 godini

Iskoristite sredstva iz natječaja koji su najavljeni u 2024 godini i dignite poslovanje na viši nivo s bespovratnim sredstvima.

Natječaji u 2024 godini:

1. Transformacija kulturnih i kreativnih industrija

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija. Ovim će se pozivom poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za
prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta te za stvaranje, promicanje i distribuciju novih inovativnih proizvoda i usluga.

Svaki segment poslovanja – stvaralaštvo, proizvodnja, distribucija, plasman – predstavlja jedan poslovni proces te se, ukoliko se uspostavlja/unaprjeđuje, navodi kao doprinos ovom pokazatelju. Proizvodi i usluge nisu poslovni procesi te se ne ubrajaju u ovaj pokazatelj.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 1.4.2024. u 8:00.
Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom
dostave projektnih prijedloga do 01.7.2024. u 16:00.

GRUPA A
Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 40.000,00 EUR, a najviši iznos bespovratnih sredstava
po pojedinom prijedlogu iznosi 995.000,00 EUR.
GRUPA B
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom
poduzetniku iznosi 15.000,00 EUR a najviši iznos koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu
iznosi 300.000,00 EUR.

1. Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi prijavitelji u grupi A:
– trgovačka društva
– obrti
– ustanove u kulturi
– umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i
poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri
Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o
financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.
Prihvatljivi prijavitelji u grupi B:
– fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su
jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice
– obrti
– umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i
poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri
Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o
financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
– trgovačka društva
– ustanove u kulturi.

Prijavitelji moraju imati registriranu primarnu djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) u prihvatljivom području kako je navedeno u Uputama za prijavitelje.
Navedeni uvjet nije primjenjiv za umjetničke organizacije i fizičke osobe.
Prihvatljive djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) su:
ARHITEKTURA
71.11 Arhitektonske djelatnosti
DIZAJN
74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
ELEKTRONIČKI MEDIJI
60.10 Emitiranje radijskog programa
60.20 Emitiranje televizijskog programa
63.12 Internetski portali
FILM
59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova
FOTOGRAFIJA
74.20 Fotografske djelatnosti
GLAZBA I IZVEDBENE UMJETNOSTI
18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa
59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
90.01 Izvođačka umjetnost
90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
IZDAVAŠTVO
58.11 Izdavanje knjiga
58.13 Izdavanje novina
58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
58.19 Ostala izdavačka djelatnost
74.30 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama
MUZEJI, KNJIŽNICE I BAŠTINA
91.01 Djelatnosti knjižnica i arhiva
91.02 Djelatnosti muzeja
VIDEOIGRE – prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u
razvoju i proizvodnji videoigara
58.21 Izdavanje računalnih igara
62.01 Računalno programiranje
UMJETNOST
90.03 Umjetničko stvaralaštvo
90.04 Rad umjetničkih objekata
UMJETNIČKI I TRADICIJSKI OBRTI – niže navedene djelatnosti su prihvatljive samo ako ih
obavljaju obrti koji imaju status tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta
15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda
16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
23.41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo
23.49 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
32.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
32.13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
32.20 Proizvodnja glazbenih instrumenta

2. Internacionalizacija poslovanja

Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta koja obuhvaća sudjelovanje na međunarodnim sajmovima uključujući organiziranje poslovnih susreta (gospodarskih izaslanstava, matchmaking i/ili B2B događanja u zemlji i inozemstvu) i informativnih događanja na temu internacionalizacije

  • gospodarskih izaslanstava,
  • matchmaking i/ili B2B događanja  u zemlji i inozemstvu i
  • informativnih događanja na temu internacionalizacije.

Ciljevi: Olakšan pristup hrvatskih poduzetnika  međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza.

Prihvatljive aktivnosti: Sudjelovanje poduzertnika na sajmovima /B2B sastancima.

Ukupna alokacija: 29,779,050.00 EUR

Stopa financiranja: 60.00%.

Planiran datum objave natječaja: 14. lipnja 2024.

3. Certifikacija proizvoda i usluga ISO STANDARADA

POTPORA PODUZEĆIMA ZA ISPUNJAVANJE PRIMJENJIVIH ZAHTJEVA STANDARDA, OCJENE SUKLADNOSTI I CERTIFIKACIJE PROIZVODA/ USLUGA/PROCESA

Cilj Poziva je povećanje konkurentnosti hrvatskih poduzetnika na međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza

  • Ciljana skupina: Mirko, mali i srednji poduzetnici
  • Ukupan iznos: 19.978.000,00 eura
  • Bespovratna sredstva za poduzetnike: Od 5.000,00 do 60.000,00 eura
  • Intenzitete potpore: do 60%
  • Prihvatljive aktivnosti – U Uvođenje normi i standarda u poduzeća i certificiranje proizvoda

4. Natječaj za novosnovane MSP

Naziv natječaja:  “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Ukza dodjelu u okviru ovog EU natječaja je 141.700.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi 200.000,00 kn, dok je najviši iznos potpore 1.000.000,00 kn. EU natječaj je za je mikro, mala i srednja poduzeća s poslovanjem do 5 godina.

Prihvatljive aktivnosti: Kroz natječaj financiraju se investicije novoosnovanih MSP-ova s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. njihova tehnološka razina razvijenosti projekta je između TRL 5 – TRL 8, kroz podršku za razvoj inovacija, s naglaskom na povećanje proizvodnih kapaciteta i upravljanje poduzećem, njegovoj spremnosti za ulaganja investitora, i poboljšanja u komercijalizaciji proizvoda, usluga i tehnologija.

Financiraju se plaće zaposlenika i usluge vanjskih suradnika koji će raditi na EU projektu na sljedećim aktivnostima: nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta, tehnologije, ispitivanje, razvoj pilot-linija, zaštita intelektualnog vlasništva, osposobljavanje za specifične vještine start-up poduzeća.

5. Dokazivanje  inovativnog koncepta

Svrha (cilj) Poziva:

Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Posebni ciljevi Poziva:

poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja,
unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

Prihvatljivi prijavitelji:

MSP-I
znanstvenoistraživačke institucije
građani

Potpora:

minimalni iznos bespovratnih sredstava: 26.500,00 €,
maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 66.000,00 €.

6. Inovacijski vaučer:

PREDMET NATJEČAJA: Provedena istraživanja u svrhu razvoja inovativnih proizvoda i usluga

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: MSP

PRIHVATLJIVI PRUŽATELJI USLUGE: znanstveno-istraživačke organizacije

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO); DIH-ova i drugih prethodno odobrenih pružatelja usluga

Prihvatljive aktivnosti

testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija

Stopa sufinanciranja: 85%
Min iznos vaučera: 2.000 EUR
Max iznos Vaučera: 10.000 EUR

Prijave započinju 10.06.2024

6. ZAJMOVI
🆓📞Za besplatnu provjeru prihvatljivosti i više informacija, kontaktirajte nas putem e-pošte na info@eurofinvest.hr ili na broj telefona 091/783-0871

Imate poslovnu ideju?

Započnimo vaš projekt zajedno

Pogledajte još

ZAŠTO EUROFINVEST?

Pružamo usluge savjetovanja o EU fondovima i mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava i poticaja iz EU, prekograničnih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih natječaja. Temeljimo na uspjesima, iskustvima i znanjima stečenim kroz desetogodišnje iskustvo u radu na mnogobrojnim EU i drugim natječajima.