Samozapošljavanje 2023 – ostvari mjere HZZ-a/ poticaj za samozapošljavanje / potpore zeleno digitalno

Objavljeno: 23.06.2022.

Poticaji za samozapošljavanje u 2023. godini kreću se u visini od 5000€-15000€.

Samozapošljavanje 2023

 

Potpore za samozapošljavanje traju od 01.01.2023 – 30.09.2023. Iskoristite priliku i ostvarite mjere. Ako planirate otvoriti svoje poslovanje i tražite poticaje, onda su mjere za samozapošljavanje, prava stvar za vas. Ako tražite nekoga za pisanje plana i savjetovanje angažirajte nas, nazovite na tel 091 783 0871 ili ispunite formu obrasca niže u tekstu.

Poticaji za samozapošljavanje u 2023. godini kreću se u visini od 5.000€-15.000€.
Poticaji za zeleno i digitalno, čak i do 20.000€. Ako započinješ svoj posao i trebaš poslovni plan za samozapošljavanje, na pravom si mjestu!

 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

– Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod – 1 dan

–  Podnositelj zahtjeva koji je imao registriran poslovni subjekt prije više od 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva može koristiti mjeru isključivo ako je podmirio sve obveze s osnova javnih davanja (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti tog poslovnog subjekta.

 

TKO NE MOŽE DOBITI POTPORU?

 – Podnositelji zahtjeva čiji su privatni računi blokirani, odnosno koji u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imaju registrirane neizvršene osnove za plaćanje, te imaju pokrenut jednostavni postupak stečaja potrošača.

– Podnositelji zahtjeva koji su bili u statusu nositelja samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva odnosno član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, vlasnik obrta, vlasnik/osnivač trgovačkog društva, osnivač/vlasnik/nositelj/direktor/ravnatelj ili druga odgovorna osoba u obavljanju druge samostalne profesionalne djelatnosti, članovi zadruga, obavljali domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu unazad 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

– Podnositelji zahtjeva kojima je prethodni radni odnos prestao osobno
uvjetovanim otkazom, u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postali dugotrajno nezaposlene osobe ili radom neaktivne dulje od 12 mjeseci. Pod dugotrajnom nezaposlenošću smatra se da je osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja Zavoda dulje od 12 mjeseci.

– Podnositelji zahtjeva koji su već jednom koristili potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore.

– Podnositelji zahtjeva koji od člana obitelji namjeravaju preuzeti poslovanje postojećeg poslovnog subjekta tako što će ga unijeti kao ulog u novi poslovni subjekt.

 

VISINA POTPORA PO DJELATNOSTI

1.Skupina- 15.000,00€

C)prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)

(F)građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

2. skupina – 10.000

– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)

– (J) Informacije i komunikacije

3 skupina –7.000,00€

– (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
– (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
– (H) Prijevoz i skladištenje
– (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
– (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
– (P) Obrazovanje
– (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
– (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

 

VRSTE TROŠKOVA

1.Fiksni – 5000,00€
•unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja
•ne mora se pravdati HZZ-u

2. Varijabilni – (2000€/5000€/10000€)
•kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
•kupnja ili zakup licenciranih IT programa
•kupnja novih prijevoznih sredstava
(neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
•kupnja franšiza

Link na opće uvjete: https://mjere.hr/app/uploads/2022/12/5.-Potpora-za-samozaposljavanje.pdf

 

PRIJAVI SE ZA SAVJETOVANJE I ANGAŽIRAJ NAS ZA IZRADU PLANA

 

 

Imate poslovnu ideju?

Započnimo vaš projekt zajedno

Pogledajte još

ZAŠTO EUROFINVEST?

Pružamo usluge savjetovanja o EU fondovima i mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava i poticaja iz EU, prekograničnih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih natječaja. Temeljimo na uspjesima, iskustvima i znanjima stečenim kroz desetogodišnje iskustvo u radu na mnogobrojnim EU i drugim natječajima.