Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra

Objavljeno: 03.03.2023.

Objavljen je javni poziv Ministarstva kulture i medija za dodjelu bespovratnih sredstava usmjeren na energetsku obnovu zgrada koje imaju
Objavljen javni natječaj: Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra

Javni poziv: Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra

Objavljen je javni poziv Ministarstva kulture i medija za dodjelu bespovratnih sredstava usmjeren na energetsku obnovu zgrada koje imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline. Provedbom projekata potrebno je ostvariti godišnje uštede primarne energije od minimalno 30 %.

 

Stopa sufinanciranja iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji su ustanove u kulturi:

o kojima je osnivač RH i/ili JLP(R)S

o osnovane su od strane ustanove kojoj je osnivač RH i/ili JLP(R)S

Dostupni iznosi po projektu:

o Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu 66.361,40 eura (500.000 kn)

o Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu 3.981.684,25 eura (30.000.000 kn)

Sufinancirati će se energetska obnova cjelovitih zgrada koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

  -u stopostotnom su javnom vlasništvu

  – namijenjene su obavljanju kulturne djelatnosti

  – imaju status zaštićenog kulturnog dobra / nalaze se unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline

   – nisu oštećene u potresu

 

Prihvatljive aktivnosti:

1. Izrada dokumentacije

– energetski pregled zgrade prije obnove (izvješće o energetskom pregledu, energetski

certifikat)

 – analiza postojećeg stanja zgrade s prijedlogom mjera i procjenom investicije (zdravi

unutarnji klimatski uvjeti, sigurnost u slučaju požara, mehanička otpornost i stabilnost

konstrukcije – posebice za povećanje potresne otpornosti zgrade)

 – priprema glavnog projekta i druge projektne i tehničke dokumentacije za ishođenje

potrebnih dozvola i izvedbu radova

 – energetski certifikat nakon obnove

2. Energetska obnova

a) mjere energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije (OIE):

 – poboljšanje energetskih svojstava ili zamjena postojeće stolarije/bravarije energetski

učinkovitijom

 – izvedba toplinske izolacije vanjskih zidova i zidova prema negrijanom dijelu zgrade

–  izvedba toplinske izolacije krova

 – izvedba toplinske izolacije poda/stropa prema tlu/negrijanom tavanu/podrumu

 – centralizacija, modernizacija ili zamjena sustava grijanja/pripreme potrošne tople

vode/hlađenja/ventilacije uz promicanje korištenja visokoučinkovitih alternativnih

sustava i OIE, uključujući i ugradnju visokoučinkovitih kondenzacijskih plinskih kotlova i

bojlera

 – unaprjeđenje ili priključenje na učinkoviti daljinski sustav grijanja (mjere se odnose na

radove u zgradi i na čestici zgrade bez troškova naknade za priključak

 – primjena regulacije i balansiranja sustava grijanja

 – modernizacija ili zamjena sustava rasvjete

 – ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE

 – mjere kojima se smanjuje potrošnja vode

 – ugradnja sustava za automatizaciju i upravljanje zgradom

b) dodatne mjere:

 – unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade,

radi povećanja potresne otpornosti zgrade od najmanje 10 % iznad postojeće potresne

otpornosti zgrade (iskazano kao omjer ocjena potresne otpornosti zgrade postojećeg i

unaprijeđenog stanja koji su sastavni dio građevinskog projekta)

 – povećanje sigurnosti u slučaju požara

 – osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta

c) horizontalne mjere:

 – izvedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti kojima se

omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o

osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

(NN 78/13)

 – mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture (uz mjere ugradnje zelenog

krova/ozelenjenog pročelja zgrada, uključuju i uređenje s ozelenjavanjem sivih površina

te postojećih zelenih površina na građevnoj čestici)

 – mjere održive urbane mobilnosti (izvedba parkirališta za bicikle) u zgradi ili na čestici

zgrade

 – elektromobilnost (punionice ili stanice za punjenje električnih vozila s pripadajućom

infrastrukturom) u zgradi ili na parkiralištu čestice zgrade

d) stručni nadzor građenja/projektantski nadzor/koordinator zaštite na radu

3. Upravljanje projektom i administracija

 – priprema projektnog prijedloga, administracija i tehnička koordinacija, poslovi

upravljanja projektom, financijskog upravljanja i izvještavanje, planiranje i izrada

dokumentacije za nadmetanje prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/22)

4. Promidžba i vidljivost

 – privremena informacijska ploča, trajna ploča ili pano, naljepnice, priopćenje ili

konferencije za medije, izrada web stranice, od čega su trajna ploča ili pano i naljepnice

za opremu obvezni

Dostupni iznosi po projektu:

o Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu 66.361,40 eura (500.000 kn)

o Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu 3.981.684,25 eura (30.000.000 kn)

Ukupna alokacija: 39.816.842,52 EUR (300.000.000 kn)

Link na natječaj: https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/objavljen-poziv-na-dodjelu-bespovratnih-sredstava-energetska-obnova-zgrada-sa-statusom-kulturnog-dobra/23591

Za više info ispunite INFO obrazac

Imate poslovnu ideju?

Započnimo vaš projekt zajedno

Pogledajte još

ZAŠTO EUROFINVEST?

Pružamo usluge savjetovanja o EU fondovima i mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava i poticaja iz EU, prekograničnih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih natječaja. Temeljimo na uspjesima, iskustvima i znanjima stečenim kroz desetogodišnje iskustvo u radu na mnogobrojnim EU i drugim natječajima.