PAKETI USLUGA-SAMOZAPOŠLJAVANJE

U popisu se nalaze KONKRETNE USLUGE koje pružamo koje možete naručiti a kojima želimo olakšati svakom korisniku izradu njegovog poslovnog plana.
Klikom na polje naruči otvara se obrazac u kojem ostavljate svoje podatke, djelatnost i tip poslovnog subjekta koji otvarate za kreiranje narudžbe. U roku od 24 sata, se započinje s procesom izrade plana ili slanja gotovog primjera.
Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas na info@eurofinvest.hr ili na broj 091/783-0871.
Uključuje:
• Primjer gotovog plana iz Vaše djelatnosti
• Tablica za izradu financijskog dijela poslovnog plana
• Primjeri varijabilnih troškova iz Vaše djelatnosti
• Primjeri swot analiza
• Primjeri „Pisama namjere“
• Prazan word dokument za plan
• Upute za ulazak u sustav i ubacivanje plana
• Linkovi: NKD pretraživač, vezani i povlašteni obrti, vodič kroz paušalni obrt
Uključuje:
• Primjer gotovog plana iz Vaše djelatnosti
• Savjetovanje 15 minuta ( pretraga NKD, bodovanje, savjeti za poslovanje)
• Kontrola i izmjena financijskog dijela plana
• Pismo namjere primjer ( 3 komada)
• Tablica za izradu financijskog dijela
• Primjer plana iz Vaše djelatnosti
• Prazan word dokument za upisivanje plana
• Upute za ulazak u sustav i ubacivanje plana
• Primjeri varijabilnih troškova iz Vaše djelatnosti
• Korisni linkovi: NKD pretraživač, vezani i povlašteni obrti
Uključuje:
• Savjetovanje – 40 minuta
• Izrada poslovnog plana i pisama namjere
• Savjetovanje oko varijabilnih troškova
• Pomoć pri ubacivanju plana u sustav 
• Korisni linkovi: NKD pretraživač, vezani i povlašteni obrti, vodič za paušalne obrte, otvaranje poduzeća, marketing itd.
Uključuje:
• Pretraga NKD
• Varijabilni troškovi
• Financije
• Održivost i konkurentnost
• Bodovanje ideje
Poklon:
• Tablica za izradu financijskog dijela
• Primjeri Pisama namjere
• Prazan word dokument za upisivanje plana
Uključuje:
• Savjetovanje
• Izrada prigovora
• Dopuna dokumentacije
Poklon:
• Korisni linkovi: vođenje poslovanja, kratki vodič kroz marketing MSP